Các loại dàn đề và tổng chẳn, lẻ đặc biệt

Các loại dàn đề là một thuật ngữ riêng được dùng trong bộ môn lô đề, để các bạn có thể đánh được dàn đề thì các bạn cần nắm chắc được định nghĩa và phân biệt được các loại dàn đề khi chơi.

Khái niệm về các loại dàn đề

Dàn có nghĩa là nhiều, thường thì trong lô đề xổ số thì dàn là một tập hợp bao gồm từ 10 cặp số trở lên.

Trong lô đề thì sẽ có dàn đề và dàn lô, có nhiều người sẽ lựa chọn chơi dàn trong ngày, theo tuần vì tỷ lệ trúng dàn sẽ cao hơn khi chơi đề bạch thủ, lô độc thủ. Bên cạnh đó thì cũng có các loại dàn đề đánh quanh năm đã được nhiều lô thủ lựa chọn để có thể áp dụng thường xuyên.

Băn khoăn dàn đề ngày hôm nay nên đánh bộ số nào là một trong những vấn đề khiến cho nhiều người chơi đau đầu nhất. Dưới đây Sky88 sẽ đưa ra các loại dàn đề tổng hợp từ trước tới nay cho các bạn hiểu rõ hơn.

Các loại dàn đề theo tổng cặp số

Người chơi sẽ có thể lựa chọn dàn đề để có thể đánh hàng ngày theo tổng về, cụ thể như:

Dàn lô đề tổng 0 sẽ gồm các cặp số: 19, 91, 37, 73, 46, 64, 28, 82,55, 00.

Dàn lô đề tổng 1 sẽ gồm các cặp số: 01,10, 29, 74, 92, 38, 83, 47, 56, 65.

Dàn lô đề tổng 2 sẽ gồm các cặp số: 02, 20, 39, 84, 57, 75, 93, 48, 11, 66.

Dàn lô đề tổng 3 sẽ gồm các cặp số: 03, 30, 12, 94, 58, 21, 49, 85, 67, 76.

Dàn lô đề tổng 4 sẽ gồm các cặp số: 04, 40, 13, 59, 95, 68, 31, 86, 22, 77.

Dàn lô đề tổng 5 sẽ gồm các cặp số: 05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87.

Dàn lô đề tổng 6 sẽ gồm các cặp số: 06, 60, 15, 51, 24, 42, 79, 97, 33, 88.

Dàn lô đề tổng 7 sẽ gồm các cặp số: 07, 70, 16, 25, 52, 34, 61, 43, 89, 98.

Dàn lô đề tổng 8 sẽ gồm các cặp số: 08, 80, 17, 62, 35, 71, 26, 53, 44, 99.

Dàn lô đề tổng 9 sẽ gồm các cặp số: 09, 90, 18, 81, 72, 36, 63, 27, 45, 54.

cac-loai-dan-de
Các loại dàn đề theo tổng cặp số

Các loại dàn đề đặc biệt theo đầu

Dàn đặc biệt hàng ngày theo đầu cũng sẽ là một trong các loại dàn đề được các lô thủ lựa chọn nhiều. Người chơi sẽ có thể áp dụng làm dàn đề chuẩn đánh quanh năm. Vì vậy các loại dàn đề đặc biệt theo đầu sẽ cụ thể như:

Dàn lô đề đầu 0 bao gồm các cặp số: 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.

Dàn lô đề đầu 1 bao gồm các cặp số: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Dàn lô đề đầu 2 bao gồm các cặp số: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

Dàn lô đề đầu 3 bao gồm các cặp số: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39.

Dàn lô đề đầu 4 bao gồm các cặp số: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

Dàn lô đề đầu 5 bao gồm các cặp số: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59.

Dàn lô đề đầu 6 bao gồm các cặp số: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.

Dàn lô đề đầu 7 bao gồm các cặp số: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79.

Dàn lô đề đầu 8 bao gồm các cặp số: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

Dàn lô đề đầu 9 bao gồm các cặp số: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

Các loại dàn đề đặc biệt theo đuôi

Dàn lô đề đuôi 0 gồm có các cặp số sau: 00,10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90.

Dàn lô đề đuôi 1 gồm có các cặp số sau: 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 và 91.

Dàn lô đề đuôi 2 gồm có các cặp số sau: 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 và 92.

Dàn lô đề đuôi 3 gồm có các cặp số sau: 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83 và 93.

Dàn lô đề đuôi 4 gồm có các cặp số sau: 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 và 94.

Dàn lô đề đuôi 5 gồm có các cặp số sau: 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 và 95.

Dàn lô đề đuôi 6 gồm có các cặp số sau: 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86 và 96.

Dàn lô đề đuôi 7 gồm có các cặp số sau: 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87 và 97.

Dàn lô đề đuôi 8 gồm có các cặp số sau: 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 và 98.

Dàn lô đề đuôi 9 gồm có các cặp số sau: 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 và 99.

cac-loai-dan-de
Các loại dàn đề theo bộ số lô đề

Các loại dàn đề theo bộ số lô đề

Bộ số lô đề này được hiểu đơn giản là các cặp số có 2 chữ số thường hay đi cùng nhau. Dựa vào các bộ số này mà ácc bạn xây dựng lên các dàn lô đề đẹp hay đánh, cụ thể như:

Dàn lô đề theo bộ 00 gồm có các cặp số sau: 00, 55, 05, 50.

Dàn lô đề theo bộ 11 gồm có các cặp số sau: 11, 66, 16, 61.

Dàn lô đề theo bộ 22 gồm có các cặp số sau: 22, 77, 27, 72.

Dàn lô đề theo bộ 33 gồm có các cặp số sau: 33, 88, 38, 83.

Dàn lô đề theo bộ 44 gồm có các cặp số sau: 44, 99, 49, 94.

Dàn lô đề theo bộ 01 gồm có các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.

Dàn lô đề theo bộ 02 gồm có các cặp số sau: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75.

Dàn lô đề theo bộ 03 gồm có các cặp số sau: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85.

Dàn lô đề theo bộ 04 gồm có các cặp số sau: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95.

Dàn lô đề theo bộ 12 gồm có các cặp số sau: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76.

Dàn lô đề theo bộ 13 gồm có các cặp số sau: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86.

Dàn lô đề theo bộ 14 gồm có các cặp số sau: 14, 41, 19, 91, 46, 64, 69, 96.

Dàn lô đề theo bộ 23 gồm có các cặp số sau: 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87.

Dàn lô đề theo bộ 24 gồm có các cặp số sau: 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97.

Dàn lô đề theo bộ 34 gồm có các cặp số sau: 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98.

Các loại dàn đề sắp xếp theo chạm

Chạm có nghĩa là tất cả các số có dính con số đó. Chúng ta sẽ có 10 số tự nhiên từ 0 – 9, tương ứng với 10 số này thì sẽ có 10 dàn đề chạm theo thứ tự. Ví dụ như chạm 0 thì có nghĩa là tất cả các số có phần đầu 0 và phàn đuôi 0.

Dàn lô đề theo cầu chạm 0 gồm có các cặp số sau: 01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 05, 50, 06, 60, 07, 70, 08, 80, 09, 90 và 00.

Dàn lô đề theo cầu chạm 1 gồm có các cặp số sau: 01, 10, 12, 21, 13, 31, 14, 41, 15, 51, 16, 61, 17, 71, 18, 81, 19, 91 và 11.

Dàn lô đề theo cầu chạm 2 gồm có các cặp số sau: 02, 20, 12, 21, 23, 32, 24, 42, 25, 52, 26, 62, 27, 72, 28, 82, 29, 92 và 22.

Tương tự với các dàn đề chạm khác.

Các loại dàn lô đề 25 số

Dàn đề 25 số là một trong những loại dàn đề được tổng hợp đa dạng và hiệu quả nhất, đặc biệt thì dàn đề này sẽ khá phong phú với các loại dàn đề 25 số khác nhau như các loại dàn lô đề chẵn chẵn 25 số, dàn lô đề lẻ lẻ 25 số, …. Cụ thể từng loại là như sau:

Dàn chẵn chẵn 25 số

Có max 35 ngày, tần suất là từ 8-12 ngày bao gồm các cặp số:

00, 22, 44, 66, 88, 02, 20, 04, 82, 46, 64, 48, 84, 68, 86, 40, 06, 60, 08, 80, 24, 42, 26, 62 , 28.

Dàn lẻ lẻ 25 số

Có max 28 ngày, tần suất là từ 8-12 ngày bao gồm các cặp số:

11, 33, 55, 77, 99, 13, 31, 15, 93, 57, 75, 59, 95, 79, 97, 51, 17, 71, 19, 91, 35, 53, 37, 73 , 39.

Dàn chẵn lẻ 25 số

Có max 31 ngày, tần suất là từ 8-12 ngày bao gồm các cặp số:

01, 03, 05, 07, 09, 21, 67, 69, 81, 83, 85, 87, 89. 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63 , 65.

Dàn lẻ chẵn 25 số

Có max 30 ngày, tần suất là từ 8-12 ngày bao gồm các cặp số:

10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 98, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72 , 74.

Dàn nhỏ nhỏ 25 số

Có max 23 ngày, tần suất là từ 8-12 ngày bao gồm:

00, 11, 22, 33, 44, 01, 10, 23, 32, 24, 42, 34, 43, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 12, 21, 13, 31 , 14, 41.

Dàn to to 25 số

Có max 22 ngày, tần suất là từ 8-12 ngày bao gồm:

55, 66, 77, 88, 99, 56, 65, 69, 96, 78, 87, 79, 97, 89, 98, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 67, 76, 68, 86.

Dàn nhỏ to 25 số

Có max 31 ngày, tần suất là từ 8-12 ngày gồm:

05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37.

Dàn to nhỏ 25 số

Có max 33 ngày, tần suất là từ 8-12 ngày gồm:

90, 91, 92, 93, 94, 80, 81, 63, 64, 50, 51, 52, 53, 54, 82, 83, 84, 70, 71, 72, 73, 74, 60, 61 , 62.

Dàn chia ba 34 số

Có max 18 ngày, tần suất là từ 7-10 ngày gồm:

00, 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66.

cac-loai-dan-de
Các loại dàn lô đề 25 số

Các loại dàn đề đánh hàng ngày 33 số

Dàn chia Ba – Dư 1 gồm có 33 số

Có max 20 ngày, tần suất là từ 8-10 ngày gồm:

01, 04, 07, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70.

Dàn chia Ba – Dư 2 gồm 33 số

Có max 17 ngày, tần suất là từ 8-10 ngày gồm:

02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92, 95, 98, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62.

Dàn đề gồm bộ 36 số

Dàn đề 36 số cũng là một trong các bộ dàn đề được áp dụng nhiều. Với hình thức chơi dàn đề này, thì người chơi sẽ có thể lựa chọn các dàn đề 36 số cụ thể như:

Dàn lô đề 0-5 gồm có 36 số

Có max 20 ngày, tần suất từ 7-10 ngày:

00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

Dàn lô đề 1-6 gồm có 36 số

Có max 17 ngày, tần suất từ 7-10 ngày:

11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Dàn lô đề 2-7 gồm có 36 số

Có max 15 ngày, tần suất từ 7-10 ngày:

22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, , 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64.

Dàn lô đề 3-8 gồm có 36 số

Có max 16 ngày, tần suất từ 7-10 ngày:

33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68.

Dàn lô đề 4-9 gồm có 36 số

Có max 16 ngày, tần suất từ 7-12 ngày:

44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85.

Lời kết

Trên đây là tất cả các loại dàn đề đặc biệt tương đối phổ biến và quen thuộc, mỗi dàn đề sẽ đều có một quy luật riêng, tất nhiên là nó không thể ổn định và sẽ biến đổi theo khung ngày. Dàn đề này các bạn chỉ nên dùng tham khảo, khi các bạn đã thành thạo thì có thể tự tạo cho mình một dàn đề đặc biệt khác nhé.

Xem thêm:

Phương pháp chơi đề dàn bách phát bách trúng

Giải mã giấc mơ là gì? 100 con số liên quan đến ý nghĩa những giấc mơ