Tag Archives: các loại dàn đề

Các loại dàn đề và tổng chẳn, lẻ đặc biệt

Các loại dàn đề là một thuật ngữ riêng được dùng trong bộ môn lô [...]